Duchowieństwo:

Proboszcz – ks. prot. dr Anatol Szymaniuk

Wikariusz – ks. prot. mgr Andrzej Misiejuk

Wikariusz – ks. dr Piotr Fiedoruk

Diakon – ks. protodiakon Sławomir Ostapczuk

 

Dyrygenci:

Lektor mgr Jarosław Żuk

Matuszka mgr Halina Szymaniuk