Święty wielkomęczennik i uzdrowiciel Pantelejmon urodził się 0k. 280 roku w Nokomedii, w Azji Mniejszej. Jego matka Ewułła nauczyła go wierzyć w jedynego Boga Jezusa Chrystusa. Otrzymał tez staranne wykształcenie medyczne, stąd tez służył na dworze cesarskim jako lekarz. Za sumienne wykonywanie swoich obowiązków, a przede wszystkim za świętość swego życia Bóg obdarzył go darem uzdrawiania chorych poprzez modlitwę. Czynił to bez żadnych korzyści, prosząc jedynie uzdrowionych, by uwierzyli w Chrystusa. Zazdrość współczesnych mu lekarzy sprawiła, iż został oskarżony w chrześcijaństwie i musiał stanąć przed cesarzem. Było to oficjalne wyznanie jego wiary, za które został poddany okrutnym torturom i cierpieniom. Św. Pantelejmon przyjął śmierć męczeńską 9 sierpnia (27 lipca wg starego stylu) 305 roku.

Kult świętego bardzo wcześnie rozpowszechnił się wśród chrześcijan. O jego wstawiennictwo prosimy w wielu modlitwach, w szczególności zaś podczas sprawowania Sakramentu Chorych, poświęcenia wody oraz w modlitwach za chorych.

Dzień jego męczeńskiej śmierci jest świętem parafialnym w Zaściankach.

O cierpieniach świętego, męczeńskiej śmierci oraz o cudach uzdrawiania chorych informują nas zarówno Akatyst do św. Pantelejmona jak i Żywot św. Pantelejmona, wydane też przez naszą Parafię.