Wielkopostna pielgrzymka młodzieży do Poczajowa

Z błogosławieństwa Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, w dniach 9-12 marca odbyła się wielkopostna pielgrzymka białostockiej młodzieży prawosławnej do Ławry Poczajowskiej na Ukrainie. W pielgrzymce pod opieką ks. Marka Wawreniuka, ks. Piotra Kiryluka i ks. Andrzeja Misiejuka, opiekuna młodzieży naszej parafii,  wzięła udział głównie młodzież z trzech białostockich Bractw parafialnych: parafii Zmartwychwstania Pańskiego, naszej parafii  oraz św.  Jana Teologa.

Pielgrzymi wyruszyli spod cerkwi św. Wielkomęczennika Pantelejmona w Zaściankach, w której wcześniej wszyscy uczestnicy przed ikoną świętego prosili o Boże błogosławieństwo dla powziętego trudu. Głównym celem pielgrzymki była modlitwa w Poczajowskiej Ławrze. Pielgrzymi przystąpili do sakramentu spowiedzi, tak aby pobyt w Ławrze móc zakończyć uczestnictwem w św. Eucharystii. Młodzież pokłoniła się Poczajowskiej Ikonie Matki Bożej i innym świętościom tej Ławry.