23.03. - piątek

800 - Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

1700 - Jutrznia z czytaniem Akatystu ku czci Matki Bożej

24.03. - sobota  Akatystu

800 - Liturgia Święta

1700 -  Wsienoszcznoje Bdienije

26.03. - niedziela Św. Marii Egipcjanki

800 - Liturgia Święta

1000 - Liturgia Święta

28.03. środa

800 -  Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

30.03. - piątek

800-  Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

1700 - Krestnaja Pieśń

31.03. - sobota - Sobota Łazarza  

800 - Liturgia Święta   

1700 -  Wsienoszcznoje Bdienije

01.04. - niedziela Palmowa

            800 - Liturgia Święta   

1000 - Liturgia Święta  

 1700 - Akatyst  Strastiem Chrystowym

02.04. Wielki Poniedziałek

800 -  Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

 1700 - Jutrznia

03.04. Wielki Wtorek

            800 -  Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

 1700 - Jutrznia

04.04. Wielka Środa

1600 - Sakrament Namaszczenia Olejami

1800 - Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

05.04. Wielki Czwartek

800 -  Liturgia Święta   

1700 - Jutrznia z czytaniem 12 Ewangelii

06.04. Wielki Piątek  

 1600 - Wieczernia z „Czynom Wynosa św. Płaszczanicy

07.04. Wielka Sobota Zwiastowanie Najświętszej Bogurodzicy

400 - Jutrznia z „Czynom Pohrebienija   600 -  Św.  Liturgia

                   1200-1500 - święcenie pokarmów

08.04. - Niedziela - PASCHA CHRYSTOWA

2320 - Połunoszcznica

0000 - Krestnyj Chod, Swietłaja Zautrenia i Liturgia Święta

1400 - Wielka Wieczernia

09.04. - Paschalny Poniedziałek

900 - Liturgia Święta

10.04. - Paschalny Wtorek

800 - Liturgia Święta

14.04. - Paschalna Sobota

800 - Liturgia Święta   

1700 - Wsienoszcznoje Bdienije

15.04. - Niedziela Przewodnia - Antypascha

700 - Liturgia Święta i Panichida

21.04. - sobota

800 - Liturgia Święta   

1700 -  Wsienoszcznoje Bdienije

22.04. - niedziela św.św. Niewiast Niosących Wonności

            800 - Liturgia Święta  

 1000 - Liturgia Święta

1700 - Akatyst Zmartwychwstania Pańskiego

28.04. - sobota

800 - Liturgia Święta   

1700 -  Wsienoszcznoje Bdienije

29.04. - niedziela

            800 - Liturgia Święta 

1000 - Liturgia Święta

1700 - Akatyst św. Gabriela