Komunikat parafii

W związku z ewakuacją mieszkańców naszej Parafii w dniu 9 lipca 2017 roku na czas usunięcia znalezionego na ul. Ciołkowskiego niewybuchu z czasu wojny, informujemy, iż Boska Liturgia w niedzielę będzie sprawowana zgodnie z planem o godz. 9, natomiast Akatyst z godz. 17 jest odwołany. 

"Panie Jezu Chryste, Boże nasz, przyjmij nasze gorliwe modlitwy i pobłogosław dobry zamiar, i dzieło Twoich sług, aby pomyślnie je rozpoczęli i bez żadnych przeszkód zakończyli ku Twojej chwale.  Pospiesz ku pomocy  wykonawcom i dzieło ich rąk udoskonal, i do doskonałości mocą Najświętszego Twego Ducha spiesznie doprowadź."