Goście z Grecji

24 lipca 2017 roku naszą parafię odwiedziła grupa młodzieży prawosławnej z Grecji na czele z archimandrytą Polikarpem Dimitriadisem. Młodzież należy do zespołu artystycznego "Ποιμενικός Αυλός", który wziął udział w X Międzynarodowym Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru "Podlaska Oktawa Kultur".  Stowarzyszenie artystyczne „Ποιμενικός Αυλός” powstało w 1986 roku. Jego celem jest propagowanie dziedzictwa duchowego i kulturalnego Grecji, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, gdyż założone zostało przez osoby ze środowiska nauczycielsko-pedagogicznego. W ramach stowarzyszenia powstał chór, orkiestra, zespół tańca ludowego oraz grupa teatralna. "Ποιμενικός Αυλός" występował m.in. w Anglii, Rosji i we Włoszech.