Porządek nabożeństw w dniu święta parafialnego

08.08.2017 (wtorek)
17.00 - Wsieniszcznoje Bdienije
09.08.2017 (środa)
          8.30 - Poświęcenie wody
          9.30 - Powitanie Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba oraz Arcybiskupa Tiraspolskiego i Dubossarskiego Sawy
        10.00 - Liturgia Święta i uroczysta procesja

Goście z Grecji

24 lipca 2017 roku naszą parafię odwiedziła grupa młodzieży prawosławnej z Grecji na czele z archimandrytą Polikarpem Dimitriadisem. Młodzież należy do zespołu artystycznego "Ποιμενικός Αυλός", który wziął udział w X Międzynarodowym Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru "Podlaska Oktawa Kultur".  Stowarzyszenie artystyczne „Ποιμενικός Αυλός” powstało w 1986 roku. Jego celem jest propagowanie dziedzictwa duchowego i kulturalnego Grecji, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, gdyż założone zostało przez osoby ze środowiska nauczycielsko-pedagogicznego. W ramach stowarzyszenia powstał chór, orkiestra, zespół tańca ludowego oraz grupa teatralna. "Ποιμενικός Αυλός" występował m.in. w Anglii, Rosji i we Włoszech.

Komunikat parafii

W związku z ewakuacją mieszkańców naszej Parafii w dniu 9 lipca 2017 roku na czas usunięcia znalezionego na ul. Ciołkowskiego niewybuchu z czasu wojny, informujemy, iż Boska Liturgia w niedzielę będzie sprawowana zgodnie z planem o godz. 9, natomiast Akatyst z godz. 17 jest odwołany. 

"Panie Jezu Chryste, Boże nasz, przyjmij nasze gorliwe modlitwy i pobłogosław dobry zamiar, i dzieło Twoich sług, aby pomyślnie je rozpoczęli i bez żadnych przeszkód zakończyli ku Twojej chwale.  Pospiesz ku pomocy  wykonawcom i dzieło ich rąk udoskonal, i do doskonałości mocą Najświętszego Twego Ducha spiesznie doprowadź."

Modlitwa w intencji maturzystów

W związku z rozpoczynającymi się egzaminami maturalnymi, w niedzielę 30 kwietnia w naszej Cerkwi, będzie sprawowany molebien w ich intencji, po drugiej Świętej Liturgii, "aby Pan Bóg dał uczniom pomyślność i we wszystkim zadowolenie, mocą, działaniem i łaską Najświętszego Swego Ducha".