II integracyjne spotkanie Bractwa naszej Parafii

Wspólną modlitwą rozpoczęło się organizowane 30 października w naszej parafii drugie już spotkanie integracyjne prawosławnej młodzieży. Tym razem gośćmi Bractwa Młodzieży Prawosławnej Parafii św. Wielkomęczennika Pantelejmona w Zaściankach byli przedstawiciele Bractw z parafii Zmartwychwstania Pańskiego na Słonecznym Stoku i parafii Wszystkich Świętych na Wygodzie wraz z duchownymi opiekunami – ks. Piotrem Kirylukiem i ks. Pawłem Szwedem. W  uroczym otoczeniu siedliska Szeriwan, w którym odbywało się spotkanie, wspólnie bawiło się ponad 40 osób. Wymarzona, prawdziwie letnia aura i miła atmosfera towarzyszyła ognisku, zabawom integracyjnym, śpiewom, tańcom i rozmowom. Wierzymy, że spotkanie to przyczyni się do zacieśnienia braterskich kontaktów pomiędzy młodzieżą z naszych parafii.