Wizyta Metropolity Verii Pantelejmona

We wtorek 21 września 2016 roku odwiedził naszą Parafię Metropolita Verii, Naussy i Kampanii Pantelejmon wraz z protosynkelosem archimandrytą Atenagorasem Birdas i diakonem Pantelejmonem Papaemanuil z Greckiej Cerkwi Prawosławnej, którzy przybyli na zaproszenie Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba na uroczystości Przeniesienia relikwii świętego męczennika i młodzieńca Gabriela do Białegostoku. Władyka Pantelejmon jest inicjatorem wykonania w darze dla naszej Parafii ikon do ikonostasu, z których dwie już są umieszczone w ikonostasie, następne zaś pisane są w Szkole Ikonografii Metropolii Verii.

Patriarcha Antiochii i całego Wschodu w naszej parafii

Na zaproszenie Jego Eminencji, Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy, z oficjalną wizytą przebywał w Polsce przebywał Patriarcha Antiochii i całego Wschodu Jan X. Podczas zwiedzania białostockich parafii delegacja Patriarchatu Antiocheńskiego 21 sierpnia odwiedziła również i naszą Parafię. Delegacji towarzyszył Jego Ekscelencja, Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub.

Święto parafialne

W dniu św. wielkomęczennika Pantelejmona, Patrona naszej Parafii, 9 sierpnia 2016 roku świąteczną Liturgię Świętą w asyście licznie przybyłego duchowieństwa sprawował Jego Ekscelencja, Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub wraz ze Swoim Gościem, Metropolitą Jekatierynburskim Cyrylem.

Nasza świątynia ma już ikonostas

W pierwszych dniach sierpnia został zmontowany ikonostas w naszej Cerkwi. Montażu dokonali sami wykonawcy, czyli Eugenios Amanatidis i jego współpracownicy. Podczas dwudniowych prac licznie przybyli nasi parafianie i służyli swoją pomocą. Piękny ikonostas, typu hagioryckiego, wzbogacił wystrój naszej świątyni. Wszystkim ofiarodawcom na ten cel serdeczne Spasi Hospodi.

Timelaps z montażu Ikonostasu