Inauguracja II Spotkań Parafialnych

 W niedzielę, 26 października 2014 roku rozpoczynamy już II cykl comiesięcznych Spotkań Parafialnych. Tematem naszego pierwszego spotkania w tym roku akademickim będzie "Czym dla nas jest Pismo Święte ?". Początek spotkania o godz. 17 w sali parafialnej, tuż po Akatyście. Gorąco zapraszamy!

IV Supraskie Paschalia

         10 maja 2014 chór naszej Parafii pod dyr. Matuszki Haliny Szymaniuk uczestniczył w IV Supraskich Paschaliach, organizowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu. Supraskie Paschalia to koncert hymnów liturgicznych i pieśni paschalnych w wykonaniu różnych chórów, głównie parafii rzymskokatolickich i prawosławnych, znajdujących się na terenie Gminy Supraśl. IV Supraskie Paschalia otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Supraśl dr Radosław Dobrowolski. Łącznie wystąpiło osiem chórów i scholi. Nasz chór zaprezentował piękno paschalnej tradycji Prawosławia. Christos Woskresie!

 

Poświęcenie wody


 W dniu święta Objawienia Pańskiego, zgodnie z tradycją prawosławną, odbyło na zewnątrz świątyni, się poświęcenie wody. Modliliśmy się, by Bóg Jezus Chrystus, "Który uświęcił wody Jordanu, zesłał łaskę zbawienia, błogosławieństwo Jordanu i uczynił wodę źródłem niezniszczalności, darem uświęcenia, odpuszczenia grzechów, uleczeniem słabości, zgubą demonów, aby dla wszystkich czerpiących ją i pijących była ku oczyszczeniu duszy i ciała, ku uleczeniu chorób, ku poświęceniu domów i skuteczną w każdej potrzebie. 

 

Czytaj więcej: Poświęcenie wody

Chrzest Pański

 

   Świętu, które obchodzimy 19 stycznia (6 stycznia według starego stylu) Święta Cerkiew nadaje trzy nazwy: Chrzest Pański, Objawienie Pańskie i Oświecenie. Chrystus, który był bezgrzeszny, ze względu na grzechy ludzkości przyjmuje Chrzest w jordańskich wodach, aby w ten sposób zapoczątkować chrzest w imię Trójcy Świętej każdego człowieka w celu odpuszczenia mu grzechów i pojednania go z Bogiem. 

   Sam Chrzest Pański wyjaśnia inną nazwę święta – Objawienie Pańskie: Ojciec Niebiański mówi o Ochrzczonym, jak o Synu Bożym, Syn Boży chrzci się w wodach jordańskich, Duch Święty pod postacią gołębia schodzi na Chrzczonego. W ten sposób ukazują Siebie światu. Objawia się Życiodajna Trójca – Ojciec, Syn i Duch Święty.

Oprócz nazwy Chrzest Pański i Objawienie, Święta Cerkiew to wydarzenie nazywa Oświeceniem. Przez Chrzest Pański zostaliśmy oświeceni światłem Trójcy Świętej. Dzięki temu jesteśmy w stanie pojąć niezbadanego Boga, poznać świat niebiański i ziemski, zrozumieć, że istnieje wola Boża dotycząca nas, ludzi, i że ona jest opatrznościowa i dobra. (Metr. Włodzimierz Sabodan)

           Liturgia Święta w naszej Parafii o godz. 9.00, po której odbędzie się poświęcenie wody.